Orgelpijpen binnenwerk


 
Met uw gift bent u automatisch Vriend van het Barokorgel Sint-Norbertuskerk en wordt uw naam ingeschreven in een register dat bij het orgel wordt bewaard. Indien gewenst, krijgt u als privépersoon ook een naamsvermelding in het programmaboekje van het inspeelconcert.
 
Schenkingen vanaf € 500 worden gewaardeerd met een op naam gesteld certificaat van ‘Deelname aan het verwezenlijken van een Barokorgel voor de Sint-Norbertuskerk Antwerpen’.
 
Stort uw bijdrage op projectrekening 2017-L82936-000, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128/2936/00032***, opgepast: gestructureerde melding.
(voor elke bijdrage vanaf € 40 op deze rekening kan een fiscaal attest worden afgeleverd)