Home

Beste Vrienden van het Barokorgel Sint-Norbertuskerk Antwerpen,

Met de eindejaarsfeesten voor de deur, willen we graag alle Vrienden van het Barokorgel Sint-Norbertuskerk Antwerpen en alle andere milde schenkers van harte danken voor hun bijdrage aan het project dat in 2017 is opgestart en waardoor het mogelijk werd het barokorgel haar vaste plaats te bezorgen in de Sint-Norbertuskerk te Antwerpen – Zurenborg.

Om de laatste (momenteel nog gereserveerde) registers aan het orgel te kunnen toevoegen, en verdere projecten en evenementen te kunnen organiseren, blijft elke steun/gift heel welkom.

De Koning Boudewijnstichting heeft bevestigd dat er nog steeds bijdragen kunnen overgemaakt worden op projectrekening BE10 0000 0000 0404 in beheer bij de Koning Boudewijnstichting met vermelding van de gestructureerde mededeling ***128/2936/00032*** .
Voor elke bijdrage vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd

VZW Barokorgel Sint-Norbertuskerk Antwerpen.