Home

Beste vrienden van het Barokorgel,

Pasen 2020. Niemand had ooit kunnen voorspellen hoe we deze tijd dit jaar zouden doorbrengen. Ook het Barokorgel staat er verlaten bij. Bijna twee jaar na de bouw in de Sint-Norbertuskerk – in september 2018 – hebben we reeds vele mooie projecten kunnen realiseren en vele muziekliefhebbers kunnen inspireren. De wekelijkse kerkdiensten kregen dankzij het orgel een bijzondere kleur en tijdens de maandelijkse Bachcantatediensten speelde het orgel een prominente rol.

Veel mensen kozen tijdens hun huwelijksvieringen of afscheidsmomenten voor een zeer persoonlijke begeleiding op dit monumentale instrument. Binnenlandse en buitenlandse groepen kwamen geregeld een kijkje nemen en muziekacademies en culturele centra boden meer en meer een geleid bezoek aan in hun programmatie.

Ik wil dan ook graag uitdrukkelijk alle vrienden en andere milde schenkers van harte danken voor hun bijdragen aan dit fantastische project en ik kijk er persoonlijk ongelooflijk naar uit om de orgelklanken weer tot bij het publiek te brengen. Om de twee laatste registers aan het orgel te kunnen toevoegen (trompet 4 en vox humana 8), en verdere projecten en evenementen te kunnen blijven organiseren, blijft elke gift erg welkom.

Van deze crisisperiode, waarin we helaas al de geplande activiteiten moeten annuleren, maak ik graag gebruik om te reflecteren over nieuwe projecten en concerten. We werken volop aan het seizoen 2020-21 en maken binnenkort de programmatie bekend.

Ondertussen wens ik iedereen veel inspiratie en moed in deze bijzondere tijd.

Emmanuel Van Kerckhoven
Organist-titularis Sint-Norbertuskerk Antwerpen