Home

P R O G R A M M A & T I C K E T S : http://www.bachindestad.be

Onder de noemer BACH in de STAD slaan Barokorgel Sint-Norbertuskerk Antwerpen , The Antwerp Baroque Orchestra en de kerkbesturen van Sint-Carolus Borromeus en Sint-Norbertus de handen in elkaar.

BACH in de STAD organiseert onder de artistieke leiding van Emmanuel Van Kerckhoven jaarlijks twee concertreeksen en een festival rond de persoon van Johann Sebastian Bach:

Bachcantates, Abendmusiken en een Bachfestival.

J.S. Bach is de centrale figuur in de concertreeksen, waarbij het zeker niet de bedoeling is om enkel muziek van zijn hand te programmeren.
Vele componisten hebben zich immers laten inspireren door Bachs genialiteit, en bovendien zullen zeker ook zijn muzikale voorgangers, die op hun beurt een inspiratiebron voor de jonge Bach vormden, aan bod komen in dit nieuwe muziekevenement voor jong en oud.